Mae gennym becynnau parti amrywiol y gallwch ddewis ohonynt, felly rhowch drît i’ch plentyn mewn parti na fydd yn ei anghofio!

Partïon Deuol (5 -14 Mlwydd Oed)

Bydd Partïon Ddeuol yn eich dewis o naill ai cyfuniad o Parti Castell Neidio a Pharti Pêl-droed neu Parti Castell Gwynt a Roller Sglefrio Parti.


Partïon Pêl-droed (5 -14 Mlwydd Oed)

Bydd partïon Pêl-droed yn cynnwys dyfarnwr, defnyddio’r golau a’r bibiau pêl-droed. Bydd y dyfarnwr yn rhannu’r plant yn dimau, yn esbonio’r rheolau ac yn mynd drwy ychydig o ddriliau pêl-droed fel pasio, saethu/anelu a driblo.


Partïon Castell Neidio (2 -14 Mlwydd Oed)

Bydd y partïon Castell Neidio’n cynnwys defnyddio’r castell neidio a bydd aelod o’r staff yn monitro’r castell neidio drwy’r amser, lluniaeth, defnyddio’r system gerddoriaeth ac ardal chwarae meddal â matiau.


Partïon Sglefrolio (Mae esgidiau sgefrolio’n dechrau ar faint plentyn 10)

Bydd Partïon Sglefrolio yn cynnwys llafnau/esgidiau a defnyddio’r system sain. Bydd aelod o staff yn sicrhau diogelwch yr holl blant ac oedolion drwy eu cyfeirio i un cyfeiriad o gwmpas y neuadd chwaraeon.


Paentio wynebau
Mae paentio wynebau ar gael am gost ychwanegol

Nodwch – fynychu parti Celtic Leisure golygu eich bod yn derbyn ein Telerau ac Amodau.

MENU