Tylino Swedaidd ar gael o 12.00pm tan 2.30pm Llun i ddydd Gwener

Bwcio’n angenrheidiol

Pwrpas Tylino Swedaidd

Tylino Swedaidd:

  • Cynyddu llif ocsigen yn y gwaed a rhyddhau gwenwyn o’r cyhyrau.
  • Cwtogi amser adferiad o straen cyhyrol gan lanhau’r meinweoedd o asid lactig, asid wrig a gwastraff metabloig arall.
  • Cynyddu cylchrediad heb gynyddu baich calon.
  • Ymestyn tenynnau a gewyn a’u cadw’n Ystwyth a hyblyg.
  • Adfywio’r croen a’r system nerfol gan leddfu’r nerfau eu hunain yr un pryd.
  • Lleihau straen emosiynol a chorfforol ac fe’i cynigir mewn rhaglen gyson ar gyfer rheolaeth straen.

Gall Dylino Swedaidd eich helpu i gadw lles corfforol, meddyliol ac emosiynol, yn enwedig pan yn rhan o reolwaith iechyd da rheolaidd.

60 munud30 munud
Aelodau£27£15
Aelodau nad ydynt yn£30£17